Domaća radinost i sporedno zanimanje

Email Ispis PDF

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2955

Na temelju članka 10. stavka 2., a u vezi članka 1.c stavka 2. i 1.d stavka 2., Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA S LISTAMA PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja od strane fizičkih osoba u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, te Uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: registarsko tijelo), kao i mogućnost njihova korištenja.

Članak 2.

Fizičkim osobama za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja registarsko tijelo izdaje odobrenje.
Kod svake promjene podataka registarsko tijelo izdaje novo odobrenje, koje sadrži već dodijeljeni redni broj domaće radinosti odnosno sporednog zanimanja jedinstven na nivou Republike Hrvatske, a kojom prilikom je stranka dužna priložiti već izdano odobrenje.

Članak 3.

O izdanim odobrenjima vodi se evidencija.
U evidenciji odobrenja koje vodi registarsko tijelo, upisuju se fizičke osobe koje obavljaju domaću radinost navedenu na Listi proizvoda ili sporednog zanimanja navedenog na Listi usluga.
Lista proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti i Lista usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Registarsko tijelo vodi evidenciju odobrenja za obavljanje domaće radinosti i evidenciju odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja na elektroničkom računalu korištenjem aplikacije koju osigurava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 5.

Evidencija odobrenja se vodi odvojeno od obrtnog registra.

Članak 6.

Evidencija o izdanim odobrenjima sadrži: brojčanu oznaku registarskog tijela i redni broj domaće radinosti odnosno sporednog zanimanja, ime i prezime fizičke osobe koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje, datum i mjesto rođenja, MBG, vrstu proizvoda koju će izrađivati, odnosno uslugu koju će obavljati, sjedište obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja, početak obavljanja, dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje domaće radinosti iz članka 3. stavka 1. točka 2. te članka 3. i 5. stavka 1. i 2. Zakona o obrtu za obavljanje sporednog zanimanja, te prestanak obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja.

Članak 7.

Za sve upise u Evidenciju odobrenja podnosi se prijava za upis na propisanom obrascu.
Obrazac prijave za upis u Evidenciju odobrenja formata je A4, bijele boje, otiskan uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.
Obrazac iz stavka 1. ovog članka zainteresirana stranka dobiva u registarskom tijelu ili putem interneta.

Članak 8.

Sadržaj te način, učestalost i uvjete izdavanja skupova podataka iz evidencije odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja od strane fizičkih osoba odredit će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u dogovoru sa zainteresiranim državnim tijelima, Hrvatskom obrtničkom komorom i drugim institucijama.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/198
Urbroj: 526-12-02/1-07-1
Zagreb, 25. rujna 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.


I.

LISTA PROIZVODA KOJI SE MOGU IZRAĐIVATI U DOMAĆOJ RADINOSTI 

17.10.4 Proizvodnja tekstilne pređa i konca od prirodnih vlakana – na tradicionalan način 1)

17.20.10 Proizvodnja tkanine (osim specijalnih tkanina), od prirodnih vlakana, osim pamučnih – na tradicionalan način 1)

17.20.20 Proizvodnja pamučne tkanine (osim specijalnih tkanina) – na tradicionalan način 1)

17.52.1 Proizvodnja užadi, konopaca, upletenih konaca i mreža – na tradicionalan način 1)

17.54.1 Proizvodnja tila, čipke, uske tkanine, pozamanterije i vez – samo ručnim radom
17.54.11 Proizvodnja uske tkanine; pozamanterije i slično – samo ručnim radom
17.54.12 Proizvodnja tila i druge mrežaste tkanine, pletene ili kukičane tkanine; čipka u metraži, trakama i motivima – samo ručnim radom
17.54.13 Proizvodnja veza u metraži, trakama i motivima – samo ručnim radom

17.54.1.03 Izrada ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona – loptica – samo ručnim radom

17.54.1.04 Izrada čipki u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina; – samo ručnim radom

17.54.2 Proizvodnja pusta (filca), presvučeni, prekriveni ili laminirani, tuljci za higijenu ušnih kanala – samo ručnim radom

17.60.1 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina – samo ručnim radom

19.30.2.00 Izrada gornjih dijelova obuće i papuča – samo ručnim radom

20.52.1 Proizvodnja predmeta od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi – osim namještaja
20.52.11 Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno (kao: blokovi, ploče, listovi i trake); drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; mljeveno pluto; otpaci od pluta
20.52.12 Proizvodi od prirodnoga pluta
20.52.13 Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci, od aglomeriranoga pluta
20.52.14 Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranog pluta, d. n.
20.52.15 Pletenice i slični proizvodi od pletarskoga materijala; košarački, pletarski i slični proizvodi od pletarskog materijala – osim namještaja

21.25.0.03 (NN 101/95) Izrada sjenila za svjetiljke od papira, kartona i sličnih materijala

26.13.0.00 Slikanje na staklu i kristalu, boce, čaše i ostali proizvodi za kućanstvo – samo ručnim radom

26.15.0.03 Izrada staklenih sjenila za svjetiljke – samo ručnim radom

26.21.1 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta – na tradicionalan način 1)
– proizvodnju keramičkoga stolnog posuđa i keramičkih proizvoda za druge potrebe u kućanstvu i u toaletne svrhe osim za ugrađivanje
– proizvodnju figura i drugih ukrasnih keramičkih predmeta

36.63.0.10 Izrada raznovrsnih proizvoda – izrada predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća – samo ručnim radom
–  izrada predmeta za uspomenu
–  izrada suvenira
–  izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira
–  izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća

36.50.11 Izrada lutki, samo s ljudskim likom

36.50.12 Izrada igračaka koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)

36.50.13 Proizvodnja dijelova i pribora za lutke s ljudskim likom

36.63.3 Izrada kišobrana, štapova za šetnju, dugmadi, presvučene dugmadi i njihovih dijelova – samo ručnim radom
– izrada kišobrana
– izrada štapova za šetnju
–  izrada dugmadi
– izrada presvučene dugmadi i njihovih dijelova

36.63.5 Proizvodnja proizvoda od ljudske i životinjske dlake, sličnih proizvoda od tekstilnih materijala – ali samo vlasulje

1) Tradicijski odnosno umjetnički obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom, oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.
 

II.

LISTA USLUGA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SPOREDNO ZANIMANJE

01.25.0      Uzgoj ostalih životinja, ali samo
– skupljanje žaba
– skupljanje puževa

02.01.0      Skupljanje šumskih proizvoda: kora, smola, trava, žira, divljega kestena, mahovine, lišaja; Skupljanje ljekovitih trava.
–   sakupljanje kora
–    sakupljanje smola
–     sakupljanje trava
–    sakupljanje žira
–    sakupljanje divljega kestena
–    sakupljanje mahovine
–    sakupljanje lišaja
–    sakupljanje ljekovitih trava

17.40.90 Usluge popravaka cerada i opreme za kampiranje
–    usluge popravaka cerada
–   usluge popravaka opreme za kampiranje

17.52.9 Usluge popravaka mreža i užarije
– usluge popravaka mreža
– usluge popravaka užarije

20.40.90 Usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva i paleta
–  usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva
–  usluge popravaka i održavanja paleta

20.51.90 Usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva, d. n.

–    usluge popravaka i održavanja drški

–    usluge popravaka i održavanja dijelova za alat

–    usluge popravaka i održavanja metla

–    usluge popravaka i održavanja četaka

–    usluge popravaka i održavanja kalupa za obuću

–    usluge popravaka i održavanja vješalica

–   usluge popravaka i održavanja pribora za kuhinju

–  usluge popravaka i održavanja vješalica za odijela i šešire (zidnih i stojećih)

–   usluge popravaka i održavanja figurica

–   usluge popravaka i održavanja ukrasa

–   usluge popravaka i održavanja intarzija

–   usluge popravaka i održavanja kovčega

–  usluge popravaka i održavanja kutija za nakit

– usluge popravaka i održavanja pribora za jelo i sl. proizvoda

–   usluge popravaka i održavanja špula

–  usluge popravaka i održavanja poklopaca

–  usluge popravaka i održavanja bobina

–  usluge popravaka i održavanja namota za konac i sl.

–  usluge popravaka i održavanja tokarskih proizvoda od drva

–  usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva

25.13.90 Usluge popravaka i održavanja proizvoda od gume (osim za vanjske gume)

–  usluge popravaka i održavanja prijenosnih vrpca od gume

–  usluge popravaka i održavanja prijenosnoga remena od gume

–  usluge popravaka i održavanja pogonskog remena od gume

–   usluge popravaka i održavanja odjevnih proizvoda od gume

–   usluge popravaka i održavanja prostirača za pod od gume

–   usluge popravaka i održavanja gumirane tekstilne robe

–   usluge popravaka i održavanja prstenova od gume

–   usluge popravaka i održavanja prirubnica od gume

–   usluge popravaka i održavanja brtvila od gume

–   usluge popravaka i održavanja obloga za kotače i sl. od gume

–   usluge popravaka i održavanja madraca za napuhavanje od gume

26.21.0.02 Oslikavanje figura i drugih ukrasnih keramičkih pred­meta

–   oslikavanje figura

–   oslikavanje drugih ukrasnih keramičkih predmeta

26.40.92 Usluge popravaka i održavanja keramičkih cijevi, odvoda, žljebnjaka i pribora za cijevi uključujući usluge sustava keramičkih cijevi osim u industrijskim pogonima

–   usluge popravaka i održavanja keramičkih cijevi

–   usluge popravaka i održavanja odvoda

–   usluge popravaka i održavanja žljebnjaka

– usluge popravaka i održavanja pribora za cijevi uključujući usluge sustava keramičkih cijevi osim u industrijskim pogonima

26.81.90 Usluge popravaka i održavanja mlinskog i brusnog kamena, kamena za poliranje i slično, bez instalacije (montaže)

–  usluge popravaka i održavanja mlinskog kamena

–  usluge popravaka i održavanja brusnog kamena

–  usluge popravaka i održavanja kamena za poliranje i slično, bez instalacije (montaže)

28.40.11 Usluge kovanja metala samo za potkivanje životinja

35.12.9 Usluge održavanja, popravaka, preinaka i opremanja čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom

– usluge održavanja, popravaka, preinaka čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom

– usluge opremanja čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom

36.63.9 Usluge prepariranja

52.71.1 Usluge popravaka obuće i drugih kožnih predmeta

– usluge popravaka obuće

– usluge popravaka drugih kožnih predmeta

52.74.1 Usluge popravaka predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo uključuju:

–  popravak bicikala

–  krpanje

–  manje prepravljanje odjeće

–  podešavanje klavira

–  popravak tekstilnih proizvoda za kućanstvo

74.82.1 Usluge pakiranje pošiljka i zamatanje darova

–  usluge pakiranje pošiljka

–   zamatanje darova

93.05.11 Usluge skrbi za kućne ljubimce, ali samo dnevno čuvanje kućnih ljubimaca.

93.05.12 Ostale usluge, d. n.

Ovaj podrazred uključuje:

– astrološke djelatnosti

–  spiritualističke djelatnosti

–  rodoslovne organizacije

–  čistače cipela

–  nosače

–   čuvare parkiranih automobila itd.

93.05.02 Uslužno pi­lje­nje drva za domaćinstva

93.05.02 Uslužno pečenje plodina

95.0 Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu, ali samo usluge kućanstvima u smislu:

–  pranje odjeće

–  glačanje odjeće

–  čišćenje

 

Navedene šifre-brojčane oznake djelatnosti s prethodno navedene Liste proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti i Liste usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje, određene su prema Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (»Narodne novine« br. 128/2003), ali je popis sadržajno uži u odnosu na sadržaj uz šifru-brojčane oznake djelatnosti.


Zadnja izmjena ( Četvrtak, 11 FEBRUARY 2010 15:22 )  

Comments  

 
0 #9 Domaća radinost i sporedno zanimanje 2014-02-22 15:19
Thank you, I've just been searching for information about this topic for a while and yours is
the best I've discovered till now. But, what about the bottom line?
Are you positive in regards to the source?

Also visit my page limewire pro download: www.rabbitschool.net/286845
 
 
0 #8 Domaća radinost i sporedno zanimanje 2014-02-21 20:20
It's hard to find knowledgeable people on this topic, however, you
seem like you know what you're talking about! Thanks

my weblog :: www.consultorseo.co: www.consultorseo.co/tag/redes-sociales-2/
 
 
+1 #7 domacaradinost 2012-12-26 11:06
kuci bi radila pletenje vez i.t.d.
 
 
0 #6 RE: Domaća radinost i sporedno zanimanje 2011-04-08 13:53
Osim na prethodnom linku u vezi domaće radinosti i sporednog zanimanja, uputno bi bilo pogledati propise vezane za osnivanje zadruga. U zadnje vrijeme ljudi se sve češće udružuju u zadruge/udruge, kako bi plasirali svoje usluge, a bez opterećenja visokih doprinosa koji inače prate poslovanje putem obrta ili trgovačkod društva (d.o.o.)..

Zakonodavac na žalost, još uvijek nije shvatio da osnivanje firme samo po sebi ne znači da će poduzetnik biti u stanju odmah prvi mjesec privrediti iznos koji će biti dostatan za plaćanje svih davanja, a i za osobni dohodak bi nešto trebalo ostati. Često se događa da poduzetnicima početnicima, nakon što plate sva davanja ne ostane za isplatu vlastite plaće, ili pak odgađaju plaćanje doprinosa te se time svrstavaju u kategoriju dužnika iz koje se je teško izvući.
 
 
+1 #5 RE: Domaća radinost i sporedno zanimanje 2011-04-08 13:43
Da li ste probali ovdje pitati portor.mingorp.hr/sporedna.htm?
 
 
+6 #4 Domaća radinost 2011-04-08 13:14
Bavim se izradom domaćih likera i sokova. Kako bi voljela prodavati svoje proizvode a da ne osnivam obrt (u tom slučaju, radila ne radila moram plaćati mirovinsko) kojim putem trebam krenuti? Kome se obratiti? Molim da mi pomognete jer mislim da za sve nas ima mjesta na tržištu.
 
 
+1 #3 Akcije Hrvatske gospodarske komore 2011-01-23 17:08
U akcijama HGK su uključene i domaće radinosti, što se može iščitati iz niže navedene vijesti:

Odgovori:
Akcije „Kupujmo hrvatsko“ i „Vrijedne ruke“ su u Splitu održane 6. rujna na Trgu Republike (Prokurative) uz rekordan broj sudionika od oko 200 tvrtki, obrta, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivrednih zadruga, domaćih radinosti, udruga. Kao i dosadašnjih godina prodavali su se kvalitetni hrvatski proizvodi - od poznatih ponuđenih po promotivnim cijenama, do onih specifičnih, regionalnih. Sudionici iz Splitsko-dalmatinske županije, njih 34, su bili: Aquarius grupa d.o.o. Nerežišća (bomboni, lizalice), Batlan d.o.o. Otok (sirevi), Berda d.o.o. Vranjic (sirevi), Bobis d.o.o. Stobreč (kolači i keksi), Bokun d.o.o. Split (vino, sokovi i džemovi), Braniteljska - ekološka zadruga "Ponikva" Hrvace (ljekovito bilje, sjemenje ljekovitih trava), COO "Juraj Bonači" - dislocirana jedinica "Firule" Split (suveniri i ukrasi izrađeni u kreativnim radionicama), Domaća radinost "Daša" Split (likeri od limuna, mandarina, džemovi), Domaća radinost Ante Botić Sinj (izrada suvenira), Domaća radinost Radić Split (suveniri od bračkog kamena), Diatus Društvo inovatora Split (vrše, sprave za vježbanje, edukativni CD), Dujmex d.o.o. Imotski (Imotska torta, rafioli), Florami obrt za proizvodnju i usluge Sinj (autohtoni suveniri), Galeb d.d. Omiš (rublje), Herbae Dalmatiae obrt Makarska (organska kozmetika), Luxor d.o.o. Solin (čokolade i začini Nadalina), Medenko Split (ljekovito bilje i medni proizvodi), Mesna industrija braća Pivac d.o.o. Vrgorac (suhomesnati proizvodi), MILS Mljekara Split d.d. Split (mliječni proizvodi), OPG "Trogir - Kairos" Trogir (likeri, džemovi, rakije), OPG Matić Split (maslinovo ulje, likeri, rakije, ujenak), OPG Miletić Klis (maslinovo ulje, kolači s maslinovim uljem), OPG Nikola i Ružica Miličević Gata (poljički soparnik), OPG Perković-Žunić Klis (maslinovo ulje, autentični kliški kolač s maslinovim uljem "ujenak"), Poljoprivredni obrt BROJNE Vis (viški hib - pogača od suhih smokava, sušene rajčice), Postira poljoprivredna zadruga Postira (maslinovo ulje), Propuh d.o.o. Split (slike), Sardina d.o.o. Postira (riblje konzerve), Mljekara Bosnić d.o.o. Studenci (studenački sir i skuta), Sympatico Solin (prirodni kozmetički proizvodi), Školska zadruga Pojišan Split (dječji radovi), Trenton d.o.o. Trogir (maslinovo ulje i riblji proizvodi), Udruga "Lipa Dalmacija" Kaštel Štafilić (slike, suveniri i minijature od plodova mora), Zvono - Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Split (suveniri i ukrasi izrađeni u kreativnim radionicama). Akcija je protekla izuzetno uspješno okupivši veliki broj posjetitelja i kupaca za koje je priređena nagradna igra, a nagradni fond je bio sačinjen od proizvoda tvrtki koje su sudjelovale u akciji. Uz predsjednicu Županijske komore Split Jadranku Radovanić akciju su svojim dolaskom podržali zamjenik župana Visko Haladić, predsjednik Uprave HBOR-a Anton Kovačev, direktor Turističke zajednice grada Splita Vedran Matošić, hvarski gradonačelnik Pjerino Bebić, pjevač Neno Belan, glumac Filip Radoš, te vaterpolski olimpijac Deni Lušić, koji su se okušali i u ulozi prodavača. Svojim su nastupom akciju uljepšali članovi KUD „Jedinstvo“ iz Splita. KONTAKT PODACI Vesna Friedl tel:021/321-166 fax:021/346-956 e-mail:vfriedl@hg k.hr
 
 
+1 #2 Promocija proizvoda domaće radinosti 2011-01-23 17:00
Poštovana gđo. Marija,
pokušajte kontaktirati www.hgk.hr (kontakt broj je na dnu) da vas uvrste u hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/19314.pdf.

Lijepi pozdrav!
 
 
+3 #1 domaća radinost upit 2011-01-23 13:05
buduću da mi koji smo otvorili domaću radinost nemamo
dućan teško možemo doći do kupaca,zašto nas ne bi tretirali kao obrtnike, da nas se šalje na razne manifestacije na
županiski trošak kao što se obrtnicima omogućava. Popis
poslova bi se mogao proširiti jer ima još mnogo toga što mi možemo raditi a da ne konkuriramo obrtima,i to je različito od županije do županije,jer nešto što radimo mi u Dalmaciji to ne rade u Slavoniji i obratno.Mi u Dalmaciji slabo dobivamo potporu za domaću radinost kako to.